TikTok Profile

@ktcadmin

Deep Learning และ Deep Fake: เทคโนโลยีที่ทรงพลังแต่อันตราย [ตอนที่ 1: DeepLearning]

ตอนที่ 1: Deep Learning คืออะไร?

การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) คือสาขาหนึ่งของการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ที่อาศัยโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) หลายชั้นในการประมวลผลข้อมูล การเรียนรู้เชิงลึกสามารถเรียนรู้รูปแบบที่ซับซ้อนจากข้อมูลขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องกำหนดคุณลักษณะ (Feature) ล่วงหน้า จึงเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูงในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การจดจำภาพ การแปลภาษา การระบุวัตถุ การคาดการณ์ ฯลฯ

หลักการพื้นฐานของการเรียนรู้เชิงลึกคือการใช้โครงข่ายประสาทเทียมที่มีชั้นหลายชั้น แต่ละชั้นจะทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลและส่งต่อไปยังชั้นถัดไป ข้อมูลจะถูกประมวลผลซ้ำ ๆ หลายครั้งจนกว่าจะถึงชั้นสุดท้าย ซึ่งจะทำหน้าที่ให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

การเรียนรู้เชิงลึกมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการพัฒนาของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการพัฒนาของอัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การเรียนรู้เชิงลึกได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับหลากหลายสาขา เช่น การแพทย์ การเงิน อุตสาหกรรมการผลิต การศึกษา ฯลฯ

ตัวอย่างของการนำการเรียนรู้เชิงลึกไปประยุกต์ใช้ ได้แก่

  • การจดจำภาพ เช่น การระบุใบหน้า การระบุวัตถุ การระบุป้ายจราจร
  • การแปลภาษา เช่น การแปลภาษาจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง
  • การระบุวัตถุ เช่น การระบุวัตถุในภาพ การระบุวัตถุในวิดีโอ
  • การคาดการณ์ เช่น การคาดการณ์ราคาหุ้น การคาดการณ์สภาพอากาศ

การเรียนรู้เชิงลึกเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของเราไปอย่างสิ้นเชิง การเรียนรู้เชิงลึกมีแนวโน้มที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในหลากหลายสาขาในอนาคต

อ่านต่อ...
บทความสำหรับคุณ
Deepfake คือเทคโนโลยีที่ใช้สร้างสื่อสังเคราะห์เพื่อปลอมแปลงลักษณะบุคคลต่าง ๆ ผ่านสื่อวิดีโอ รวมถึงภาพถ่าย และการบันทึกเสียง โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) และเครือข่ายประสาทเทียม (neural network) อ่านต่อในเมนูต่อไปนี้...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น