หาเงินออนไลน์ฟรี ง่ายๆ การสร้างรายได้ พิเศษ วิธี หาเงิน ออนไลน์ ได้ จริง รายได้เสริม และ ธุรกิจออนไลน์ ไม่ต้องลงทุน แอ๊บหาเงินฟรี แอ๊บอ่านข่าว รวมบทความ หาเงินออนไลน์ฟรี และการสร้างรายได้ด้วยมือถือ
[Earn money online for free, easy to make extra money, how to earn real money online, earn extra income and online business, do not have to invest, earn free money, read news, articles, earn money online for free. And making money with mobile phones]

หาเงินออนไลน์กับกาแฟดวงดีกันเถอะ

หาเงินออนไลน์กับกาแฟดวงดีกันเถอะ
ดวงดี คอฟฟี่ กาแฟแฟรนไชส์และ Affiliate

Translate

Windows 11 available on October 5

Windows 11 available on October 5

Microsoft declares that Windows 11 will be released on October 5th. The new at-work (predicate) system will be present as a free upgrade for suitable Windows 10 PCs, or on new ironmongery that hulk with Windows 11 pre-wealthy. The free upgrade to Windows 11 will sally rolling out on October 5th, but like many Windows upgrades in the past, it will be valid in phases. Here are 11 highlights of the Windows 11 release.

1.  The new design and sound are modern, fresh, clean, and beautiful. make you feel calm and relaxed

2.  With Start, we put you and your content at the center. Start uses the power of the cloud and Microsoft 365 to show your recent files. No matter what device you view them on.

3. Snap Layouts, Snap Groups, and Desktops provide a more efficient way to multitask and optimize your screen space.
4. Microsoft Teams chat integrated into the taskbar makes it faster to connect with the people you care about.

5. Widgets, a new personalized feed powered by AI, provide a faster way to access the information you care about. And with Microsoft Edge's world-class performance, speed, and performance features, you get things done. get more on the web.

6. Windows 11 delivers the best Windows ever for gaming and unlocks the full potential of your system hardware with technologies like DirectX12 Ultimate, DirectStorage, and Auto HDR. With Xbox Game Pass for PC or Ultimate, you get access to high-quality PC games. Over 100 games to play on Windows 11 for a low monthly price (Xbox Game Pass sold separately).

New desirable devices will be sacrificing the upgrade first, and then Windows 11 will become advantageous for more in-market devices in the weeks and months vocation October 5th. "Following the terrible learnings from Windows 10, we scarceness to make sure we furnish you with the largest practicable share," solve Aaron Woodman, general manager of Windows supplies at Microsoft. "We expect all suitable devices to be offered the free upgrade to Windows 11 by middle-2022." On existent Windows 10 PCs, Windows Update will let people savvy when the upgrade is available for Windows 11. You can also tally to see if your device is eligible for the Windows 11 upgrade through Windows Update, or Microsoft's devoted to PC Health Check app (currently in preview). 

Android apps on Windows 11 won't appear at launch. While Windows 11 will be unveiling on October 5th, not all of the announced features will be handy. Microsoft is bringing Android apps to Windows 11 in partnership with Amazon and Intel, but this feature dwelling is available on October 5th. A forelook of Android apps on Windows 11 will be used for Windows Insiders in the advent months, refer to that it probably won't launch to all Windows 11 users until 2022. 

Microsoft glorifies its minimum system requirements for Windows 11 last sevennight, but also unveil a workaround for those who don't experience them. You can induct Windows 11 on any ironmongery second-hand an ISO method, as far-reaching as the PC has a 64-bit 1GHz processor with two or more ram, 4GB of RAM, 64GB of storage, and a TPM 1.2 chip. But if you use the workaround, your PC will be in unsupported pomp. This means a naked Windows 11 PC might not get paroxysm to Windows Update, and even defense repair. If your PC isn't plentifully compatible with Windows 11, Microsoft still maintains Windows 10 until October 14th, 2025. It's not apparent how many greater updates Microsoft will release for Windows 10 over the next four forever, though.

A 21H2 update is inbound for Windows 10 users puisne this year that includes GPU enumerate support in the Windows Subsystem for Linux (WSL), Windows Hello impro, and WPA3 H2E Wi-Fi defense protect. Next Up In Tech Sign up for the newsletter Verge Deals Subscribe to get the best Verge-approved tech deals of the hebdomad. Just one more deed! Please establish your contribution to Verge Deals via the confirmation electronic mail we true sent you. Email (enjoin) By indication-up, you agree to our Privacy Notice and European users accede to the data carryover policy. Subscribe

Microsoft is intimate that Windows 11 will be loose on October 5th. The newly in operation system will be present as a liberated upgrade for eligible Windows 10 PCs, or on renovated hardware that runner with Windows 11 before-affluent. The free upgrade to Windows 11 will alarm rolling out on October 5th but copy many Windows upgrades in the after, it will be available in phases. New eligible devices will immolate the upgrade first, and then Windows 11 will wax convenient for more in-market devices in the weeks and months vocation October 5th. "Following the tremendous learnings from Windows 10, we destitution to become secure we contribute you with the best likely experience," interpret Aaron Woodman, general manager of Windows supplies at Microsoft. "We stay all suitable devices to propose the unrestrained upgrade to Windows 11 by middle-2022." 

On existing Windows 10 PCs, Windows Update will oppose people know when the upgrade is convenient for Windows 11. You can also hindrance to seeing if your decision is eligible for the Windows 11 upgrade through Windows Update, or Microsoft's dedicated PC Health Check app (commonly in forelook). Android apps on Windows 11 won't look at launch. While Windows 11 will be an entry on October 5th, not all of the announced forms will be available. Microsoft is cause Android apps to Windows 11 in association with Amazon and Intel, but this feature won't be free on October 5th. A forelook of Android apps on Windows 11 will be available for Windows Insiders in the coming months, intimate that it similar won't launch to all Windows 11 users until 2022. Microsoft deads its leas system requirements for Windows 11 last night but also revealed a workaround for those who don't equal them. 

You can induct Windows 11 on any hardware worn an ISO method, as yearn as the PC has a 64-particle 1GHz central processing unit with two or more assemblage, 4GB of RAM, 64GB of warehousing, and a TPM 1.2 chip. But if you use the workaround, your PC will be in a nonsupported state. This contemptible an unsupported Windows 11 PC might not get access to Windows Update, and even shelter piece. If your PC isn't abundantly compatible with Windows 11, Microsoft is still supporting Windows 10 until October 14th, 2025. It's not clear how many major updates Microsoft will disengage for Windows 10 over the next four forever, though. A 21H2 update is arriving for Windows 10 users puisne this year that embrace GPU compute second in the Windows Subsystem for Linux (WSL), Windows Hello impro, and WPA3 H2E Wi-Fi security back. Next Up In Tech.

Bibliography

Windows 11 release date is October 5th, arriving as a free upgrade .... (1970). Retrieved on October 2, 2021, from https://www.theverge.com/2021/8/31/22649940/windows-11-release-date-features-devices-free-upgrade.


Visit-Easy

Need traffic ? Visit-Easy offers you the opportunity to do it for free !

ContentBomb Pro Version

KTC Shop

Get 50% For Free Earning You Can Do Here!!

CB Products

Exhange Ads.