หาเงินออนไลน์ฟรี ง่ายๆ การสร้างรายได้ พิเศษ วิธี หาเงิน ออนไลน์ ได้ จริง รายได้เสริม และ ธุรกิจออนไลน์ ไม่ต้องลงทุน แอ๊บหาเงินฟรี แอ๊บอ่านข่าว รวมบทความ หาเงินออนไลน์ฟรี และการสร้างรายได้ด้วยมือถือ

ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของคนในโลก

1 ใน 9 ของคนทั่วโลกไม่มีอาหารเพียงพอที่จะกิน และมีมากกว่า 1 พันล้านคน ที่มีชีวิตอยู่ด้วยรายได้น้อยกว่าวันละ 1.25 ดอลลาร์ หรือวันละไม่ถึง 50 บาท