หาเงินออนไลน์ฟรี ง่ายๆ การสร้างรายได้ พิเศษ วิธี หาเงิน ออนไลน์ ได้ จริง รายได้เสริม และ ธุรกิจออนไลน์ ไม่ต้องลงทุน แอ๊บหาเงินฟรี แอ๊บอ่านข่าว รวมบทความ หาเงินออนไลน์ฟรี และการสร้างรายได้ด้วยมือถือ

หาเงินออนไลน์ฟรี กันเถอะ

หาเงินออนไลน์ฟรี กันเถอะ
รายได้ฟรีต้องที่ kaewta.com

วิธีหาเงินออนไลน์

Vigo - ข้อกำหนดในการให้บริการของ Vigo Video Maker แอ๊พสร้างคลิปสั้น 15 วินาที

Vigo - ข้อกำหนดในการให้บริการ

แก้ไขล่าสุด: 28 สิงหาคม 2017
สารบัญ:
ข้อกำหนดทั่วไป - ผู้ใช้ทั้งหมด
ข้อกำหนดเพิ่มเติม - App Store
ข้อกำหนดเพิ่มเติม - นโยบายรายการเสมือนจริง
ข้อกำหนดเพิ่มเติม - เขตอำนาจศาลเฉพาะ
ข้อกำหนดทั่วไป - ผู้ใช้ทั้งหมด
1. ความสัมพันธ์กับเรา
ยินดีต้อนรับสู่แอ็พพลิเคชัน Vigo mobile ( "Platform" )
คุณกำลังอ่านข้อกำหนดในการให้บริการ ( "ข้อกำหนด" ) ซึ่งควบคุมความสัมพันธ์และทำหน้าที่เป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับเราในการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์บริการแอพพลิเคชันผลิตภัณฑ์และเนื้อหาของเว็บไซต์ของเรา (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ ไปยังแพลตฟอร์ม) (รวมเรียกว่า "บริการ" ) บริการนี้จัดทำโดย Bytedance (HK) Limited ( "Bytedance", "we" หรือ "us" ) ซึ่งเป็น บริษัท ที่จดทะเบียนในฮ่องกง บริการของเรามีไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เพื่อการค้า เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเหล่านี้ "คุณ" และ "ของคุณ" หมายถึงคุณในฐานะผู้ใช้บริการ
ข้อตกลงเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคุณกับเรา โปรดสละเวลาอ่านอย่างระมัดระวัง

2. ยอมรับข้อกำหนด
เมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้บริการของเราคุณยืนยันว่าคุณสามารถทำสัญญาผูกพันกับ Bytedance ได้ว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ การเข้าถึงและการใช้บริการของเราขึ้นอยู่กับ นโยบายส่วนบุคคล และ นโยบาย ชุมชน ของเรา (รวมเรียกว่า "ข้อตกลงเพิ่มเติม" ) รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ที่เพิ่มลงในข้อตกลงเพิ่มเติมดังกล่าวและให้บริการแก่คุณเป็นครั้งคราว ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงเพิ่มเติมสามารถดูได้โดยตรงจาก App และรวมอยู่ในเอกสารอ้างอิงนี้ด้วยการอ้างอิง
หากคุณเข้าถึงหรือใช้บริการจากเขตอำนาจศาลที่มีข้อกำหนดเพิ่มเติมแยกกันคุณตกลงที่จะยอมรับข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ในแต่ละเขตอำนาจศาลดังที่ระบุไว้ในส่วน "ข้อกำหนดเพิ่มเติม - เขตอำนาจศาล" ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง การเข้าถึงบริการจากเขตอำนาจศาลซึ่งห้ามมิให้มีการใช้เนื้อหาหรือการปฏิบัติใด ๆ ของบริการโดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือถูกลงโทษ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้คุณจะต้องไม่เข้าถึงหรือใช้บริการของเรา
หากคุณเข้าถึงหรือใช้บริการในนามของธุรกิจหรือนิติบุคคลแล้ว: (ก) "คุณ" และ "ของคุณ" รวมถึงคุณและธุรกิจหรือนิติบุคคลนั้น (ข) คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจากธุรกิจหรือนิติบุคคลที่มีอำนาจในการผูกมัดกิจการต่อข้อกำหนดเหล่านี้และคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของนิติบุคคล และ (c) ธุรกิจหรือนิติบุคคลของคุณมีความรับผิดชอบทางกฎหมายและทางการเงินสำหรับการเข้าถึงและการใช้บริการของคุณรวมถึงการใช้บัญชีของคุณโดยผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ของคุณรวมทั้งพนักงานตัวแทนหรือผู้รับเหมา
คุณยอมรับข้อกำหนดโดยการเข้าถึงหรือใช้บริการของเรา คุณเข้าใจและยอมรับว่าเราจะถือว่าการเข้าถึงหรือการใช้บริการของคุณเป็นการยอมรับข้อตกลงตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไป
คุณควรพิมพ์หรือบันทึกสำเนาข้อกำหนดในการบันทึกข้อมูลของท้องถิ่น

3. เปลี่ยนไปเป็นข้อกำหนด
เราแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวเช่นเมื่อเราอัปเดตการทำงานของบริการของเราหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ โดยทั่วไปเราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทุกคนทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสำคัญใด ๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้ผ่านการแจ้งเตือนบนแพลตฟอร์มของเราอย่างไรก็ตามคุณควรดูข้อตกลงเป็นประจำเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การเข้าถึงหรือการใช้บริการต่อไปของคุณหลังจากวันที่เงื่อนไขใหม่ถือว่าเป็นการยอมรับข้อกำหนดใหม่ของคุณ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดใหม่คุณต้องหยุดการเข้าถึงหรือใช้บริการ

4. บัญชีของคุณกับเรา
ในการเข้าถึงหรือใช้บริการบางส่วนของเราคุณต้องสร้างบัญชีกับเรา เมื่อคุณสร้างบัญชีนี้คุณต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องรักษาและอัปเดตข้อมูลและข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้กับเราอย่างทันท่วงทีเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบันและสมบูรณ์
เป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องรักษารหัสผ่านบัญชีไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม หากคุณรู้จักหรือสงสัยว่าบุคคลที่สามรู้จักรหัสผ่านของคุณหรือเข้าถึงบัญชีของคุณคุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีที่ feedback@vigovideo.net
คุณยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียว (แก่เราและผู้ใช้บริการของเรา) สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ
เราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ตลอดเวลาถ้าในความเห็นที่สมเหตุสมผลของเราคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดใดในข้อกำหนดเหล่านี้

5. การเข้าถึงและการใช้บริการของเรา
การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้และกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง คุณอาจจะไม่:
เข้าถึงหรือใช้บริการหากคุณไม่สามารถเต็มที่และมีอำนาจตามกฎหมายที่จะยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้
แก้ไขดัดแปลงแปลงแปลย้อนกลับแยกชิ้นส่วนถอดรหัสหรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบขึ้นอยู่กับบริการรวมถึงไฟล์ตารางหรือเอกสารประกอบ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) หรือกำหนดหรือพยายามกำหนดรหัสแหล่งที่มาอัลกอริทึมวิธีการหรือเทคนิคใด ๆ เป็นตัวเป็นตนแพลตฟอร์มหรืองานอนุพันธ์ใด ๆ
แจกจ่ายใบอนุญาตโอนหรือขายทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการหรือผลงานใด ๆ ที่เกิดจากอนุพันธ์
ให้เช่าหรือเช่าบริการโดยมีค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการหรือใช้แพลตฟอร์มเพื่อโฆษณาหรือดำเนินการใด ๆ ในเชิงพาณิชย์
แทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของบริการขัดขวางเว็บไซต์หรือเครือข่ายใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับบริการของเราหรือหลีกเลี่ยงมาตรการใด ๆ ที่เราอาจใช้เพื่อป้องกันหรือ จำกัด การเข้าถึงบริการ
รวมแพลตฟอร์มหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไว้ในโปรแกรมหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในกรณีเช่นนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการยุติบัญชีหรือ จำกัด การเข้าถึงบริการตามดุลพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว
ใช้สคริปต์อัตโนมัติเพื่อรวบรวมข้อมูลจากหรือมีปฏิสัมพันธ์กับบริการ
แอบอ้างบุคคลใดหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือแสดงเจตนาหรือบิดเบือนความจริงในตัวคุณหรือความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ รวมถึงการแสดงเนื้อหาใด ๆ ที่คุณอัปโหลดโพสต์ส่งแจกจ่ายหรือให้ข้อมูลอื่น ๆ จากบริการ
ข่มขู่หรือล่วงละเมิดบุคคลอื่นหรือส่งเสริมเนื้อหาความรุนแรงหรือการเลือกปฏิบัติอย่างโจ่งแจ้งโดยพิจารณาจากเชื้อชาติเพศศาสนาสัญชาติความพิการรสนิยมทางเพศหรืออายุ
ใช้หรือพยายามที่จะใช้บัญชีบริการหรือระบบของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Bytedance หรือสร้างอัตลักษณ์ที่เป็นเท็จในบริการ
ใช้บริการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือทำลายเป้าหมายของบริการเช่นการค้าขายกับผู้ใช้คนอื่นหรือการเขียนหรือเรียกร้องความคิดเห็นจากนายหน้า
ใช้บริการเพื่ออัปโหลดแจกจ่ายจัดเก็บจัดเก็บหรือให้ข้อมูลใด ๆ ในรูปแบบใด ๆ (รวมถึงเพื่อสร้างและ / หรือสตรีมเนื้อหา):
ไฟล์ที่มีไวรัสโทรจันเวิร์มระเบิดลอจิกหรือวัสดุอื่นที่เป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายต่อเทคโนโลยี
โฆษณาที่ไม่พึงประสงค์หรือที่ไม่ได้รับอนุญาตการชักชวนการส่งเสริมการขาย "จดหมายขยะ" "จดหมายขยะ" "จดหมายลูกโซ่" "แผนพีระมิด" หรือรูปแบบการชักชวนอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต
ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่สามรวมถึงที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่อีเมลหมายเลขและคุณลักษณะในเอกสารประจำตัวส่วนบุคคล (เช่นหมายเลขประกันภัยแห่งชาติหมายเลขหนังสือเดินทาง) หรือหมายเลขบัตรเครดิต
เนื้อหาใด ๆ ที่กระทำหรืออาจละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่น
เนื้อหาใด ๆ ที่เป็นการหมิ่นประมาทบุคคลใด ๆ ลามกอนาจารน่ารังเกียจแสดงความเกลียดชังหรือการอักเสบ
เนื้อหาใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดส่งเสริมหรือให้คำแนะนำในการกระทำความผิดทางอาญากิจกรรมที่เป็นอันตรายหรือการทำร้ายตัวเอง
เนื้อหาใด ๆ ที่ได้รับการออกแบบมาโดยเจตนาเพื่อกระตุ้นหรือทำให้เป็นปฏิปักษ์กับคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการล่องแก่งหรือมีจุดมุ่งหมายเพื่อก่อกวนทำให้ตกใจทำให้เกิดความทุกข์ลำบากทำให้ผู้อื่นรู้สึกอึดอัดใจหรือไม่พอใจ
เนื้อหาใด ๆ ที่มีการคุกคามใด ๆ รวมถึงการคุกคามความรุนแรงทางกาย
เนื้อหาที่เหยียดผิวหรือเลือกปฏิบัติใด ๆ รวมถึงการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเชื้อชาติศาสนาอายุเพศความพิการหรือเรื่องเพศ
คำตอบคำตอบคำติชมความคิดเห็นการวิเคราะห์หรือคำแนะนำใด ๆ ที่คุณไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องหรือมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะให้บริการ หรือเนื้อหาที่ในการพิจารณาคดีเพียงอย่างเดียวของ Bytedance เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือ จำกัด หรือยับยั้งการใช้บริการใด ๆ ของบุคคลอื่นหรืออาจทำให้ Bytedance บริการหรือผู้ใช้เกิดความเสียหายหรือความรับผิดใด ๆ
นอกเหนือจากข้างต้นการเข้าถึงและการใช้บริการของคุณต้องเป็นไปตาม นโยบายชุมชน ของเราเป็นประจำ
เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปิดการเข้าถึงเนื้อหาตามดุลพินิจของเราได้ตลอดเวลาและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม สาเหตุบางประการที่เราอาจลบหรือปิดการเข้าถึงเนื้อหาอาจรวมถึงการหาเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมซึ่งเป็นการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือนโยบายชุมชนของเราหรือเป็นอันตรายต่อบริการหรือผู้ใช้ของเรา

6. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
เราเคารพในสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและขอให้คุณทำเช่นเดียวกัน ภายใต้เงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้บริการของคุณคุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ เราขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียวในการบล็อกการเข้าถึงและ / หรือยุติบัญชีผู้ใช้ใด ๆ ที่ละเมิดหรือถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ

7.Content
A. เนื้อหา Bytedance
ระหว่างเนื้อหาของคุณกับ Bytedance เนื้อหาทั้งหมด (ยกเว้นเนื้อหาของผู้ใช้ (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง)) ซอฟต์แวร์รูปภาพข้อความกราฟิกภาพประกอบโลโก้เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการลิขสิทธิ์ภาพเสียงวิดีโอเพลงและ " รูปลักษณ์และความรู้สึก "ของบริการและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว ( " เนื้อหา Bytedance " ) เป็นกรรมสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตจาก Bytedance อย่างไรก็ตามคุณหรือผู้ให้สัญญาอนุญาตของคุณจะเป็นเจ้าของเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ ที่คุณอัปโหลดหรือส่งผ่านบริการ การใช้เนื้อหา Bytedance หรือเนื้อหาเกี่ยวกับบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งโดยข้อกำหนดเหล่านี้เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด เนื้อหาดังกล่าวจะต้องไม่ถูกดาวน์โหลดคัดลอกทำซ้ำแจกจ่ายส่งต่อแสดงขายอนุญาตหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อนุญาตของเรา เราและผู้อนุญาตของเราขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดแจ้งในเนื้อหาของพวกเขา
ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการของข้อกำหนดเหล่านี้คุณจะได้รับใบอนุญาตที่ไม่ จำกัด เพียงอย่างเดียวไม่ จำกัด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้เพื่อเข้าถึงและใช้บริการรวมทั้งดาวน์โหลด Platform บนอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตและ เข้าถึงเนื้อหา Bytedance ผ่านการใช้บริการของคุณ Bytedance ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้ในบริการนี้และเนื้อหา Bytedance คุณรับทราบและยอมรับว่า Bytedance อาจบอกเลิกสัญญาอนุญาตนี้เมื่อใดก็ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลหรือไม่เหตุผล
คุณรับทราบและยอมรับว่าเมื่อคุณดูเนื้อหาที่บุคคลอื่นให้บริการ (รวมถึงเนื้อหาผู้ใช้) ที่คุณให้ความสำคัญอยู่ด้วยตัวคุณเอง เนื้อหาในบริการของเรามีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้มีไว้เพื่อให้คำแนะนำที่คุณควรเชื่อถือ คุณต้องขอรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะดำเนินการหรืองดเว้นกระทำใด ๆ บนพื้นฐานของเนื้อหาในบริการของเรา
เราไม่ได้เป็นตัวแทนรับประกันหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่าเนื้อหา Bytedance ใด ๆ (รวมถึงเนื้อหาของผู้ใช้) ถูกต้องครบถ้วนหรือเป็นปัจจุบัน ในกรณีที่แพลตฟอร์มและ / หรือบริการของเรามีลิงก์ไปยังไซต์และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ โดยบุคคลที่สามลิงก์เหล่านี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลของคุณเท่านั้น เราไม่มีการควบคุมเนื้อหาของไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว ลิงก์ดังกล่าวไม่ควรตีความว่าเป็นการอนุมัติจากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้หรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณอาจได้รับจากเว็บไซต์เหล่านั้น คุณรับทราบว่าเราไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบตรวจสอบทบทวนหรือแก้ไขเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์โดยคุณและผู้ใช้รายอื่นบนแพลตฟอร์ม (รวมถึงเนื้อหาของผู้ใช้)

B. เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
ผู้ใช้อาจได้รับอนุญาตให้อัปโหลดส่งหรือสตรีมเนื้อหาผ่านทางบริการ ( "เนื้อหาของผู้ใช้" ) ผู้ใช้ยังสามารถซ้อนทับเพลงกราฟิกสติกเกอร์รายการเสมือน (ตามที่อธิบายไว้และอธิบายเพิ่มเติมใน "ข้อกำหนดเพิ่มเติม - Virtual Items Policy") และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ Bytedance ( "Bytedance Elements" ) จัดเตรียมไว้ในเนื้อหาผู้ใช้นี้และส่งเนื้อหาผู้ใช้นี้ ผ่านบริการ ข้อมูลและเนื้อหาในเนื้อหาของผู้ใช้ซึ่งรวมถึงเนื้อหาของผู้ใช้ที่มีองค์ประกอบ Bytedance ยังไม่ได้รับการยืนยันหรือรับรองโดยเรา ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่แสดงโดยผู้ใช้รายอื่นบนแพลตฟอร์มของเรา (รวมถึงการใช้ของขวัญเสมือน) ไม่ได้แสดงถึงมุมมองหรือค่านิยมของเรา
เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้คุณลักษณะที่ช่วยให้คุณสามารถอัปโหลดหรือส่งเนื้อหาของผู้ใช้ผ่านบริการหรือติดต่อกับผู้ใช้บริการรายอื่นคุณต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน "การเข้าถึงและการใช้บริการของเรา" ข้างบน. นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกอัปโหลดส่งหรือสตรีมเนื้อหาผู้ใช้ของคุณรวมถึงเนื้อหาผู้ใช้ที่มีองค์ประกอบ Bytedance บนไซต์หรือแพลตฟอร์มที่โฮสต์โดยบุคคลที่สาม หากคุณตัดสินใจที่จะดำเนินการนี้คุณต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านเนื้อหารวมทั้งตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน "การเข้าถึงและการใช้บริการของเรา" ข้างต้น
คุณรับประกันว่าเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวที่คุณอัพโหลดหรืออื่น ๆ ผ่านทางบริการจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านั้นและคุณจะต้องรับผิดต่อเราและชดใช้ค่าเสียหายแก่เราสำหรับการละเมิดการรับประกันใด ๆ ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่คุณได้รับความเสียหาย
เนื้อหาของผู้ใช้จะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่เป็นกรรมสิทธิ์ เมื่อคุณส่งเนื้อหาของผู้ใช้ผ่านบริการคุณยอมรับและแสดงว่าคุณเป็นเจ้าของเนื้อหาผู้ใช้นั้นหรือคุณได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อส่งไปยังบริการ
คุณรับประกันว่าเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ:
ไม่ลามกอนาจารข่มขู่หมิ่นประมาทหลอกลวงฉ้อฉลบุกรุกความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นไม่พอใจหมิ่นประมาทบุคคลใดหรือผิดกฎหมาย และ
ไม่ละเมิดสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของบุคคลหรือบุคคลใด ๆ
คุณหรือเจ้าของเนื้อหาผู้ใช้ของคุณจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเนื้อหาที่ส่งถึงเรา แต่โดยการส่งเนื้อหาให้กับเราคุณขอมอบสิทธิ์แก่เราในฐานะที่ไม่มีเงื่อนไขไม่สามารถเพิกถอนได้ไม่ผูกขาดค่าภาคหลวงฟรีโอนสิทธิ์มอบหมายและย่อยได้ทั้งหมด อนุญาตให้ใช้สิทธิตลอดจนใบอนุญาตทั่วโลกในการใช้ปรับเปลี่ยนดัดแปลงทำซ้ำทำเป็นงานเผยแพร่เผยแพร่และ / หรือส่งต่อและมอบอำนาจให้ผู้อื่นใช้บริการและบุคคลที่สามอื่น ๆ ในการใช้ปรับเปลี่ยนดัดแปลงทำซ้ำสร้างผลงานลอกเลียนแบบ เผยแพร่และ / หรือส่งเนื้อหาผู้ใช้ของคุณในรูปแบบใด ๆ และบนแพลตฟอร์มใด ๆ ซึ่งบัดนี้เป็นที่รู้จักหรือหลังจากนี้ได้มีการประดิษฐ์ขึ้น
นอกจากนี้เรายังมีสิทธิ์เปิดเผยตัวตนของคุณต่อบุคคลที่สามที่อ้างว่าเนื้อหาใด ๆ ที่ผู้ใช้โพสต์หรืออัปโหลดขึ้นโดยคุณไปยังบริการของเราถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเขาหรือสิทธิในความเป็นส่วนตัว
เราหรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตขอสงวนสิทธิ์ในการตัดตัดปลูกแก้ไขหรือปฏิเสธที่จะเผยแพร่เนื้อหาของคุณตามดุลพินิจของเราหรือดุลพินิจ แต่เพียงผู้เดียว เรามีสิทธิ์ลบการโพสต์ใด ๆ ที่คุณทำขึ้นบนแพลตฟอร์มของเราหากเราเห็นว่าโพสต์ของคุณไม่เป็นไปตามมาตรฐานเนื้อหาที่กำหนดไว้ใน "การเข้าถึงและการใช้บริการของเรา" ข้างต้น
เรารับไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งมาโดยผู้ใช้และเผยแพร่โดยเราหรือโดยบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต
หากคุณต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลและเนื้อหาที่อัปโหลดโดยผู้ใช้รายอื่นโปรดติดต่อเราที่ feedback@vigovideo.net
Bytedance ใช้มาตรการที่เหมาะสมในการรีบออกจากบริการของเราอย่างเร่งด่วนเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ ที่เราตระหนักถึง นโยบายของ Bytedance ในสถานการณ์ที่เหมาะสมและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการปิดหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซ้ำซ้อนหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

8.Indemnity
คุณยินยอมที่จะปกป้องชดใช้ค่าเสียหายและยึดถือ Bytedance บิดามารดา บริษัท ย่อยและ บริษัท ในเครือตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้บริหารพนักงานตัวแทนและที่ปรึกษาแต่ละรายจากการเรียกร้องค่าเสียหายค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึง แต่เพียงอย่างเดียว ไม่ จำกัด เฉพาะค่าทนายความและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่คุณหรือผู้ใช้บัญชีของคุณใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ในทางที่ผิดหรือเกิดขึ้นจากการละเมิดข้อผูกมัดการเป็นตัวแทนและการรับประกันของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

9. ข้อสรุปของการรับประกัน
ไม่มีอะไรในข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลต่อสิทธิทางกฎหมายใด ๆ ที่คุณไม่สามารถตกลงร่วมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือระงับและโดยปกติแล้วจะต้องเป็นผู้บริโภค
บริการดังกล่าวจัดให้ "ตามสภาพ" และเราไม่รับประกันหรือรับรองแก่คุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยปกติเราไม่รับรองหรือรับประกันว่า:
การใช้บริการของคุณจะมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของคุณ
การใช้บริการของคุณจะไม่ถูกระงับเป็นครั้งคราวปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด
ข้อมูลใด ๆ ที่คุณได้รับเนื่องจากผลของการใช้บริการของคุณจะถูกต้องหรือเชื่อถือได้ และ
ข้อบกพร่องในการใช้งานหรือการทำงานของซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่จัดเตรียมไว้ให้คุณในฐานะส่วนหนึ่งของบริการจะได้รับการแก้ไข
ไม่มีเงื่อนไขการรับประกันหรือเงื่อนไขอื่น ๆ (รวมถึงเงื่อนไขที่เป็นนัยเช่นความพึงพอใจคุณภาพความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์หรือการใช้งานตามคำอธิบาย) ให้ใช้กับบริการยกเว้นในขอบเขตที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดนี้ เราอาจเปลี่ยนแปลง, ระงับ, ถอนหรือ จำกัด การจำหน่ายทั้งหมดหรือบางส่วนของแพลตฟอร์มของเราเพื่อเหตุผลทางธุรกิจและการดำเนินงานได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้ง

10. ข้อจำกัดความรับผิด
ไม่มีอะไรในข้อกำหนดเหล่านี้จะยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่อาจไม่ได้รับการยกเว้นหรือ จำกัด การใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยกฎหมาย รวมถึงความรับผิดต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทหรือความประมาทของพนักงาน บริษัท ตัวแทนหรือผู้รับเหมาช่วงและการฉ้อฉลหรือการฉ้อฉล
ภายใต้วรรคข้างต้นเราจะไม่รับผิดต่อคุณสำหรับ:
        (I) การสูญเสียผลกำไร (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยทางอ้อม);
        (II) การสูญเสียความสามารถในการทำกำไร
        (III) การสูญเสียโอกาส;
        (IV) การสูญเสียข้อมูลใด ๆ ที่คุณประสบ; หรือ
        (V) ความสูญเสียทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจเกิดขึ้นจากคุณ การสูญเสียอื่น ๆ จะถูก จำกัด ให้กับจำนวนเงินที่คุณต้องจ่ายให้โดยภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา

การสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยคุณเป็นผลของ:
ความสัมพันธ์ใด ๆ ที่กำหนดโดยคุณเกี่ยวกับความสมบูรณ์ความถูกต้องหรือความเป็นอยู่ของการโฆษณาหรือผลที่เกิดจากความสัมพันธ์หรือการทำธุรกรรมใด ๆ ระหว่างคุณกับผู้ลงโฆษณาหรือผู้สนับสนุนที่โฆษณาในบริการ
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราอาจจะต้องทำในบริการหรือเพื่อการยกเลิกอย่างถาวรหรือชั่วคราวในการให้บริการ (หรือคุณสมบัติใด ๆ ในบริการ);
การลบการทุจริตหรือการจัดเก็บเนื้อหาและข้อมูลการสื่อสารอื่น ๆ ที่ได้รับการยับยั้งหรือส่งผ่านหรือโดยการใช้บริการของคุณ
ความล้มเหลวของคุณในการจัดหาข้อมูลบัญชีที่ถูกต้องให้กับเรา หรือ
ความล้มเหลวของคุณในการเก็บรหัสผ่านหรือข้อมูลบัญชีของคุณให้เป็นความลับและเป็นความลับ
โปรดทราบว่าเราจัดหาแพลตฟอร์มของเราเฉพาะสำหรับใช้ในประเทศและเอกชนเท่านั้น คุณตกลงที่จะไม่ใช้แพลตฟอร์มของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือธุรกิจใด ๆ และเราไม่มีความรับผิดต่อการสูญเสียผลกำไรการสูญเสียธุรกิจการสูญเสียความเป็นเลิศหรือชื่อเสียงทางธุรกิจการหยุดชะงักทางธุรกิจหรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
หากข้อมูลดิจิตอลที่มีความผิดพลาดที่เราได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นอุปกรณ์หรือข้อมูลดิจิทัลที่อยู่ภายใต้คุณและเกิดจากความไม่สะดวกของเราในการใช้การดูแลและทักษะที่เหมาะสมเราจะแก้ไขความเสียหายหรือจ่ายค่าทดแทน อย่างไรก็ตามเราจะไม่รับผิดในความเสียหายที่คุณอาจได้รับตามคำแนะนำของเราเพื่อให้มีการปรับปรุงให้คุณเสียค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายที่เกิดจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งหรือติดตั้งระบบขั้นต่ำ ข้อกำหนดที่ได้รับแจ้งจากสหรัฐ
ข้อ จำกัด เหล่านี้เกี่ยวกับความรับผิดชอบของเราต่อท่านจะถูกนำไปใช้หรือไม่เราได้รับคำแนะนำหรือควรตระหนักถึงความเป็นไปได้ของการสูญเสียดังกล่าว
คุณต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจใช้กับการใช้บริการของเรารวมถึงค่าบริการข้อความและค่าบริการ หากคุณไม่แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจเป็นอย่างไรคุณควรขอรับบริการจากผู้ให้บริการก่อนที่จะใช้บริการ

11. ข้อกำหนดอื่น ๆ
กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล ข้อกำหนดเหล่านี้เรื่องและการก่อตัวของพวกเขาถูกควบคุมโดยกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้รวมถึงคำถามเกี่ยวกับการดำรงอยู่ความถูกต้องหรือการสิ้นสุดของข้อตกลงเหล่านี้จะถูกเรียกและตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการซึ่งจัดโดยศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์ ( " Singapore International Arbitration Center " หรือ "SIAC" ) ตามข้อ กฎอนุญาโตตุลาการของศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์ ( "กฎ SIAC" ) สำหรับช่วงเวลาที่มีผลใช้บังคับกฎเหล่านี้จะถือว่ารวมอยู่ในข้อนี้ ที่นั่งของอนุญาโตตุลาการจะต้องเป็นสิงคโปร์ ศาลประกอบด้วยสาม (3) อนุญาโตตุลาการ ภาษาของอนุญาโตตุลาการต้องเป็นภาษาอังกฤษ
ข ข้อตกลงทั้งหมด ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายทั้งหมดระหว่างคุณและ Bytedance และควบคุมการใช้บริการของคุณและแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ระหว่างคุณและ Bytedance เกี่ยวกับบริการอย่างสมบูรณ์
ค ลิงค์ คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกของเราได้หากคุณดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมายและไม่ทำลายชื่อเสียงของเราหรือใช้ประโยชน์จากมัน คุณต้องไม่สร้างลิงก์ในลักษณะที่จะแนะนำรูปแบบการเข้าร่วมการอนุมัติหรือรับรองใด ๆ ในส่วนที่เราไม่มีอยู่ คุณต้องไม่สร้างลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มของเราในเว็บไซต์ใด ๆ ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ เว็บไซต์ที่คุณเชื่อมโยงต้องสอดคล้องกับมาตรฐานเนื้อหาที่กำหนดไว้ใน "การเข้าถึงและการใช้บริการของเรา" ด้านบน เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเชื่อมโยงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
d ไม่มีบุตร แพลทฟอร์มนี้ใช้ได้เฉพาะกับคนที่อายุ 16 ปีขึ้นไป (ยกเว้นที่เกี่ยวกับบุคคลในสหรัฐอเมริกาข้อ จำกัด นี้จะใช้ได้กับผู้ที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป) เมื่อเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มคุณยืนยันว่าคุณอายุเกิน 16 (หรือ 13 สำหรับคนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ถ้าเราทราบว่าบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี (หรือ 13 คนในสหรัฐอเมริกา) กำลังใช้แพลตฟอร์มเราจะยุติบัญชีผู้ใช้นั้น นอกจากนี้หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปีคุณยืนยันว่าคุณได้รับความยินยอมตามกฎหมายจากผู้ปกครองหรือผู้ปกครองในการเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มนี้และสามารถทำและปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างเต็มที่และมีอำนาจ
อี ไม่มีการสละสิทธิ์ การที่เราไม่ยืนยันหรือบังคับใช้บทบัญญัติใด ๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในบทบัญญัติหรือสิทธิใด ๆ
ฉ ความปลอดภัย เราไม่รับประกันว่าแพลตฟอร์มของเราจะปลอดภัยหรือปราศจากข้อบกพร่องหรือไวรัส คุณต้องรับผิดชอบในการกำหนดค่าเทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแพลตฟอร์มเพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา คุณควรใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณเอง
ก. ความสามารถแยกเป็นสัดส่วน หากศาลใดมีอำนาจตัดสินใจในเรื่องนี้กำหนดว่าข้อบัญญัติใดในข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถูกต้องข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกลบออกจากข้อกำหนดโดยไม่มีผลต่อข้อกำหนดในส่วนที่เหลือและข้อกำหนดที่เหลืออยู่ของข้อกำหนดนี้จะดำเนินต่อไป จะมีผลบังคับใช้และบังคับได้
ชั่วโมง มีคำถามอะไรไหม? ติดต่อที่ feedback@vigovideo.net
ข้อกำหนดเพิ่มเติม - App Store
ในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับให้ใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติมต่อไปนี้:
Apple App Store เมื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มผ่านทางอุปกรณ์ที่ทำโดย Apple, Inc. ( "Apple" ) คุณยอมรับโดยเฉพาะและยอมรับว่า:
ข้อกำหนดเหล่านี้ระหว่าง Bytedance กับคุณ แอปเปิ้ลไม่ได้เป็นภาคีของข้อกำหนดเหล่านี้
สัญญาอนุญาตที่ให้แก่คุณภายใต้ข้อ จำกัด นี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ จำกัด ไม่ จำกัด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ในการติดตั้งแพลตฟอร์มบนอุปกรณ์ Apple ที่ได้รับอนุญาตจาก Apple ว่าคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมเพื่อการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ กฎการใช้งานที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการ App Store ของ Apple
แอปเปิลไม่รับผิดชอบต่อแพลทฟอร์มหรือเนื้อหาของเนื้อหาดังกล่าวและไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการจัดหาบริการบำรุงรักษาหรือสนับสนุนใด ๆ สำหรับแพลตฟอร์มนี้
ในกรณีที่แพลทฟอร์มไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรับประกันใด ๆ คุณสามารถแจ้งให้ Apple ทราบได้และ Apple จะคืนเงินให้กับแพลทฟอร์มหากมีให้กับคุณ ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับ Apple จะไม่มีภาระผูกพันในการรับประกันใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม
แอ็ปเปิ้ลไม่รับผิดชอบต่อการอ้างสิทธิ์ใด ๆ ของคุณหรือบุคคลที่สามเกี่ยวกับแพลตฟอร์มหรือความครอบครองหรือการใช้แพลตฟอร์มของคุณรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการเรียกร้องความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ (ข) ข้อเรียกร้องใด ๆ ที่แพลทฟอร์มไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ และ (ค) ข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นภายใต้การคุ้มครองผู้บริโภคหรือกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน
ในกรณีที่มีการเรียกร้องใด ๆ จากบุคคลที่สามว่าแพลตฟอร์มหรือการครอบครองและการใช้แพลตฟอร์มของคุณละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามดังกล่าว Apple จะไม่รับผิดชอบต่อการสืบสวนป้องกันป้องกันหรือระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว
คุณรับรองและรับประกันว่า (ก) คุณไม่ได้อยู่ในประเทศที่ต้องถูกสั่งห้ามการค้าของรัฐบาลสหรัฐฯหรือที่รัฐบาลสหรัฐฯกำหนดให้เป็นประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้าย และ (ข) คุณไม่มีรายชื่ออยู่ในรายชื่อของบุคคลที่ต้องห้ามหรือที่ จำกัด ของรัฐบาลสหรัฐฯ
บริษัท แอ็ปเปิ้ลและ บริษัท ในเครือเป็นผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามของข้อกำหนดเหล่านี้และเมื่อคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดเหล่านี้แอ็ปเปิ้ลจะมีสิทธิ์ (และถือว่าเป็นที่ยอมรับในสิทธิ์) ในการบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ต่อคุณในฐานะบุคคลที่สาม ผู้รับผลประโยชน์
Bytedance อนุญาตการใช้แพลทฟอร์มโดยผู้ใช้หลายรายโดยใช้ Family Sharing หรือการทำงานที่คล้ายคลึงกันโดย Apple
Windows Phone Store การดาวน์โหลดแพลตฟอร์มจาก Windows Phone Store (หรือผู้สืบทอด) ที่ดำเนินการโดย Microsoft, Inc. หรือ บริษัท ในเครือคุณยอมรับโดยเฉพาะและยอมรับว่า:
คุณสามารถติดตั้งและใช้แพลทฟอร์มหนึ่งชุดบนอุปกรณ์ที่เปิดใช้ Windows Phone ได้ถึงห้าเครื่อง (5) ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึง Windows Phone Store นอกเหนือจากนั้นเราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้เงื่อนไขเพิ่มเติมหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
คุณรับทราบว่า Microsoft Corporation ผู้ผลิตโทรศัพท์และผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณไม่มีภาระผูกพันในการให้บริการบำรุงรักษาและสนับสนุนใด ๆ ในแพลตฟอร์มนี้
Amazon Appstore เมื่อดาวน์โหลดแพลตฟอร์มจาก Amazon Appstore (หรือผู้สืบทอด) ที่ดำเนินการโดย Amazon Digital Services, Inc. หรือ บริษัท ในเครือ ("Amazon") คุณยอมรับโดยเฉพาะและยอมรับว่า:
ขอบเขตของข้อขัดแย้งระหว่าง (a) ข้อกำหนดในการให้บริการของ Amazon Appstore หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ Amazon กำหนดว่าเป็นข้อกำหนดสิทธิการใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั่วไปสำหรับ Amazon Appstore ("Amazon Appstore EULA Terms") และ (ข) ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ เงื่อนไขในข้อกำหนดนี้ข้อตกลง Amazon Appstore EULA จะใช้บังคับกับการใช้แพลตฟอร์มที่คุณดาวน์โหลดจาก Amazon Appstore และ
Amazon ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ หรือความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Bytedance หรือคุณ (หรือผู้ใช้รายอื่น) ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อกำหนดของ Amazon Appstore EULA
Google Play เมื่อดาวน์โหลดแพลตฟอร์มจาก Google Play (หรือผู้สืบทอด) ที่ดำเนินการโดย Google, Inc. หรือ บริษัท ในเครือ ( "Google" ) คุณยอมรับโดยเฉพาะและยอมรับว่า:
ขอบเขตของข้อขัดแย้งระหว่าง (ก) ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Play และนโยบายธุรกิจและโปรแกรมของ Google Play หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ Google กำหนดให้เป็นข้อกำหนดสิทธิการใช้งานทั่วไปสำหรับ Google Play (ซึ่งทั้งหมดเรียกรวมกันว่า "ข้อกำหนดของ Google Play" ) และ (ข) ข้อกำหนดในการให้บริการอื่น ๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้ข้อกำหนด Google Play จะมีผลบังคับใช้กับการใช้แพลตฟอร์มที่คุณดาวน์โหลดจาก Google Play และ
คุณรับทราบว่า Google ไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Bytedance หรือคุณ (หรือผู้ใช้รายอื่น) ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อกำหนดของ Google Play

ข้อกำหนดเพิ่มเติม - นโยบายรายการเสมือนจริง
เราอาจจัดเตรียมผลิตภัณฑ์และสิ่งจูงใจดังต่อไปนี้ไว้บนแพลตฟอร์มของเราเป็นครั้งคราว:
(1) เพชร
ผู้ใช้บริการของเราอาจซื้อเพชรเสมือน ( "เพชร" ) จากเราโดยใช้วิธีการชำระเงินที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Google ค่าใช้จ่ายและการชำระเงินทั้งหมดสำหรับเพชรจะทำในสกุลเงินที่ระบุไว้ ณ จุดซื้อผ่านกลไกการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง การชำระบัญชีอัตราแลกเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่างประเทศและค่าธรรมเนียมช่องสัญญาณการชำระเงิน (ถ้ามี) เป็นไปตามข้อตกลงของคุณกับผู้ให้บริการการชำระเงิน
เมื่อการสั่งซื้อเสร็จสิ้นบัญชีผู้ใช้ของคุณจะได้รับเครดิตกับ Diamonds
เพชรไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือรูปแบบอื่นใดของเครดิตและสามารถใช้ได้เฉพาะบนแพลตฟอร์มของเราและเป็นส่วนหนึ่งของบริการของเราเท่านั้น เพชรไม่สามารถคืนเงินหรือคืนเงินโดยเราหรือโอนระหว่างผู้ใช้หรือบัญชีผู้ใช้
ห้ามมิให้มีการขายการแลกเปลี่ยนการมอบหมายหรือการกำจัดเพชรใด ๆ นอกเหนือจากเราโดยชัดแจ้ง เพชรที่สะสมไม่ถือเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ เพชรใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายขายหรือโอนไปโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งถือเป็นโมฆะ
เพชรทั้งหมดของผู้ใช้จะหมดอายุโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
คุณยอมรับว่าเรามีสิทธิ์ที่สมบูรณ์ในการจัดการควบคุมควบคุมแก้ไขและ / หรือกำจัดเพชรดังกล่าวที่เราเห็นว่าเหมาะสมกับดุลพินิจของเราในกรณีทั่วไปหรือโดยเฉพาะและเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณโดยอิงตาม การใช้สิทธิดังกล่าว
(2) ของขวัญเสมือนจริง
ของขวัญเสมือน ( "ของขวัญ" ) เป็นสิทธิ์การใช้งานที่ จำกัด สำหรับคุณในการใช้คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและบริการของแพลตฟอร์ม คุณสามารถแลกเปลี่ยนเพชรของคุณสำหรับของขวัญต่างๆ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง Diamond และ Gift จะแสดงอยู่บนแพลตฟอร์มของเราที่จุดแลกเปลี่ยน คุณยอมรับว่าเรามีสิทธิ์ในการจัดการกำหนดควบคุมแก้ไขและ / หรือกำจัดอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวที่เห็นสมควรโดยพิจารณาตามที่เห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียวในกรณีทั่วไปหรือโดยเฉพาะและเราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อคุณ การใช้สิทธิดังกล่าว
เมื่อคุณแลกเพชรสำหรับของขวัญเพชรดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ บัญชีผู้ใช้ของคุณจะถูกให้เครดิตกับของขวัญแทน ของขวัญไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกเป็นเพชรหรือเงินสดหรือจะคืนเงินหรือคืนเงินโดยเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สตรีมแบบสดคุณสามารถมอบของขวัญให้แก่ผู้ลงโฆษณาเพื่อให้คะแนนหรือแสดงความขอบคุณสำหรับเนื้อหาเนื้อหาผู้ใช้ที่สตรีมโดยผู้ใช้รายอื่น ( "Content Streamer" ) เมื่อฟังก์ชันการทำงานนี้พร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มคุณสามารถมอบของขวัญให้กับเนื้อหาของผู้ใช้โดยคลิกที่ปุ่ม "Give Gift" ใต้เนื้อหาของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อคุณให้ของขวัญกับรายการเนื้อหาผู้ใช้แล้วของขวัญนี้จะถูกนำไปใช้ในบัญชีของคุณและแปลงเป็นเปลวไฟ (ตามที่อธิบายไว้และอธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง) ในบัญชีของ Streamer เนื้อหา
โปรดทราบว่าเมื่อคุณให้ของขวัญแก่ผู้ใช้รายอื่นที่คุณทำแบบสาธารณะเพื่อให้ผู้ใช้รายอื่น ๆ บนแพลตฟอร์ม (รวมทั้งผู้รับของขวัญ) สามารถดูชื่อผู้ใช้ ID ของคุณและรายละเอียดของของขวัญที่คุณให้ไว้ได้ การให้ของขวัญคุณยินยอมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลนี้ในลักษณะนี้
(3) เปลวไฟ
ในผลิตภัณฑ์สตรีมแบบสดสตรีมเนื้อหาจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเสมือน ( "เปลวไฟ" ) โดยพิจารณาจากของขวัญที่เขาได้รับซึ่งเป็นการวัดผลโดยเราเกี่ยวกับความนิยมในเนื้อหาผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
ในผลิตภัณฑ์วิดีโอสั้น ๆ ผู้ใช้ที่อัปโหลดเนื้อหาผู้ใช้ ( "ผู้ให้บริการเนื้อหา" ) จะได้รับสิทธิ์ในการได้รับ Flame ตามการวัดความนิยมของเนื้อหาผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ตามที่เราเห็นสมควร )
เมื่อใดก็ได้ผู้ให้บริการเนื้อหาหรือผู้ให้บริการเนื้อหาสามารถดูปริมาณเปลวไฟที่เกิดขึ้นได้ในแบบเรียลไทม์โดยตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ของตน เปลวไฟไม่สามารถแลกเปลี่ยนเพชรหรือของขวัญหรือโอนระหว่างผู้ใช้หรือบัญชีผู้ใช้
Streamer เนื้อหาหรือผู้ให้บริการเนื้อหาสามารถเลือกโดยเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้องในบัญชีผู้ใช้ของตนเพื่อถอนเปลวเพลิงเพื่อแลกกับค่าตอบแทนทางการเงิน (จะเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ) การชดเชยทางการเงินที่เกี่ยวข้องจะคำนวณโดยเราตามปัจจัยต่างๆรวมถึงจำนวนเปลวไฟของผู้ใช้ การถอนเปลวไฟจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดต่อไปนี้และข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่ระบุไว้ใน คำแนะนำ ในการ ถอนเงิน ที่ให้ไว้แก่คุณในขณะที่มีการเบิกจ่ายดังกล่าวซึ่งรวมถึงจำนวนเงินที่เรียกเก็บได้ในแต่ละวันสำหรับจำนวนเงินที่ถอน:
อัตราการถอนเงินจะแสดงที่จุดถอนตัว คุณยอมรับว่าเรามีสิทธิ์ในการจัดการควบคุมควบคุมแก้ไขและ / หรือกำจัดคุณลักษณะการยกเลิกดังกล่าวที่เห็นสมควรโดยพิจารณาตามที่เห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียวในกรณีทั่วไปหรือโดยเฉพาะและเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณ การใช้สิทธิดังกล่าว
การชำระเงินสดที่เกี่ยวข้องจะกระทำโดยตรงในบัญชี PayPal ที่คุณได้รับการเสนอชื่อหรือบัญชีช่องการชำระเงินของบุคคลที่สามอื่น ๆ (ถ้ามี) คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าคุณได้ให้ข้อมูลบัญชี PayPal (หรือช่องทางการชำระเงินอื่น ๆ ) อย่างถูกต้อง คุณมีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากข้อมูลบัญชี PayPal (หรือช่องทางการชำระเงินอื่น ๆ ) ที่คุณให้;
เราอาจขอให้คุณแจ้งข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ (รวมทั้งชื่อและนามสกุลและหมายเลขประจำตัวประชาชนของคุณ) เราขอสงวนสิทธิ์ในการยืนยันตัวตนของคุณ (โดยการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณหรือหลักฐานอื่น ๆ ตามที่เราต้องการ) และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อความพึงพอใจของเราก่อนที่จะชำระเงิน และ
การร้องขอถอนใด ๆ ที่จะต้องปฏิบัติตามแก่ผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราในนามของผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองตามกฎหมายของเรา (โดยขึ้นอยู่กับหลักฐานของความสัมพันธ์และอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการตรวจสอบหากจำเป็นโดยเราใน ดุลยพินิจ)
แม้ว่าเราจะพยายามตอบรับคำขอถอนเงินทั้งหมดในเวลาที่เหมาะสมเราไม่รับประกันความสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด (รวมถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในขณะที่มีการเบิกจ่าย) และเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับ การไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอถอนเงินภายในระยะเวลาดังกล่าว
หากคุณต้องการแปลงเป็นสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์ตัวเลือกนี้อาจมีให้ใช้ภายในบัญชี PayPal (หรือช่องทางการชำระเงินอื่น ๆ หากมี) แต่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ PayPal (หรือช่องทางการชำระเงินอื่น ๆ หากมี) และข้อกำหนด และเงื่อนไขของ PayPal (หรือช่องทางการชำระเงินอื่น ๆ หากมี) รวมทั้งค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจะใช้กับการแปลงสกุลเงินดังกล่าว
หากคุณต้องเสียภาษีใด ๆ ที่กำหนดโดยเขตอำนาจศาลใด ๆ ในการชำระเงินเหล่านี้คุณจะต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีดังกล่าว (รวมทั้งบทลงโทษหรือดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง) ให้กับหน่วยงานด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง เราขอสงวนสิทธิ์ในการหักภาษีที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะชำระเงินดังกล่าวหากเราพิจารณาว่าเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ นอกจากนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอการรับรองจากคุณเกี่ยวกับภาษีและรายงานต่อเจ้าหน้าที่หน่วยภาษีที่ได้รับเงินและ / หรือระงับการชำระเงินให้กับคุณ
เราขอสงวนสิทธิ์ในการหักเปลวไฟจากบัญชีของคุณหากคุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ เราอาจยกเลิกการดำเนินงานของแรงจูงใจ Flame ได้ตลอดเวลาและในเวลาที่ จำกัด หรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าเรายกเลิกแรงจูงใจ Flame คุณจะไม่มีสิทธิ์หรือได้รับค่าชดเชยทางการเงินใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับเปลวไฟใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ยกเลิกความคิดริเริ่มที่ไม่ได้แปลงเป็นเงินสดโดยใช้กลไกที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้
หากผู้ให้บริการเนื้อหาหรือผู้ให้บริการเนื้อหาได้ทำข้อตกลงในการสร้างเนื้อหาแบบพรีเมี่ยม ( "ข้อตกลง PCC" ) กับเราข้อกำหนดของ PCC จะมีผลบังคับเหนือกว่าข้อตกลงเหล่านี้ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งใด ๆ
ข้อกำหนดเพิ่มเติม - เขตอำนาจศาลเฉพาะ
อินเดีย หากคุณกำลังใช้บริการของเราในอินเดียมีข้อกำหนดเพิ่มเติมต่อไปนี้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างข้อกำหนดเพิ่มเติมต่อไปนี้กับบทบัญญัติของเนื้อหาหลักของข้อกำหนดเหล่านี้ให้ใช้ข้อกำหนดต่อไปนี้
การยอมรับข้อกำหนด เมื่อยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้และโดยการเข้าถึงหรือใช้บริการของเราคุณยอมรับว่าคุณได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดเหล่านี้และให้ความยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายชุมชนของ เรา
การเข้าถึงและการใช้บริการของเรา คุณไม่สามารถใช้บริการในการอัพโหลดแจกจ่ายจัดเก็บหรือให้ข้อมูลใด ๆ (รวมถึงเพื่อสร้างและ / หรือสตรีมเนื้อหา) เนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ ที่:
ลามกอนาจาร, paedophilic;
เกี่ยวข้องกับหรือสนับสนุนการฟอกเงินหรือการพนันหรือการกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมายในลักษณะใดก็ตาม
เป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ แต่อย่างใด
หลอกลวงหรือทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับที่มาของข้อความดังกล่าวหรือสื่อสารข้อมูลใด ๆ ที่เป็นที่น่ารังเกียจหรือเป็นภัยคุกคามต่อธรรมชาติ หรือ
คุกคามความสามัคคีการป้องกันความมั่นคงหรืออธิปไตยของอินเดียความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับต่างประเทศหรือเพื่อความสงบเรียบร้อยหรือทำให้เกิดการยั่วยุให้เกิดการกระทำผิดใด ๆ ที่เป็นเหตุให้เห็นได้หรือป้องกันการตรวจสอบความผิดหรือเป็นการดูถูกประเทศอื่น ๆ
เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้าง ขึ้น คุณขอสละสิทธิ์ในการระงับการคัดค้านใด ๆ หรือการอ้างสิทธิ์อื่นใดก่อนที่จะมีการรวมสิทธิ์ใด ๆ รวมถึงคณะกรรมการลิขสิทธิ์เกี่ยวกับสิทธิที่ได้รับและอนุญาตให้เราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้รวมทั้งสิทธิ์ใด ๆ ภายใต้บทบัญญัติแห่งมาตรา 30A ของกฎหมายลิขสิทธิ์ (อินเดีย) , 1957 หรือกฎหมายที่ใช้บังคับอื่น ๆ การสละสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นได้รับโดยคุณในความโปรดปรานของ Bytedance และ บริษัท กลุ่ม บริษัท ในเครือและผู้สืบทอดตำแหน่งและดอกเบี้ยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในปัจจุบันหรือในอนาคต
การชดใช้ค่าเสียหาย ในกรณีที่คุณจำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายตามข้อกำหนดเหล่านี้หรือคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศาลคุณจะได้รับการอนุมัติและยินยอมที่จำเป็นทั้งหมดจากหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อการส่งเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่เรา
ไม่มีบุตร ต่อไปนี้จะมีผลเหนือกว่าข้อ 11 (c) ของข้อกำหนดเหล่านี้:
สำหรับผู้ใช้ในอินเดียแพลตฟอร์มจะใช้ได้เฉพาะกับผู้ใช้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปหรืออายุ 21 ปี (ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลตามกฎหมายสำหรับบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายส่วนใหญ่ของอินเดีย 1875) ผู้ใช้บริการอาจไม่ได้รับผลประโยชน์จากบริการหากไม่สามารถทำสัญญาตามสัญญาของอินเดียได้ในปีพ. ศ. 2515
อินโดนีเซีย หากคุณกำลังใช้บริการของเราในประเทศอินโดนีเซียมีข้อกำหนดเพิ่มเติมต่อไปนี้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดเพิ่มเติมต่อไปนี้กับบทบัญญัติของเนื้อหาหลักของข้อกำหนดเหล่านี้ให้ใช้ข้อกำหนดต่อไปนี้
ข้อจำกัดความรับผิด ข้อจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้ในข้อ 10 (ข้อจำกัดความรับผิด) ข้างต้นจะไม่สามารถใช้บังคับได้ในขอบเขตที่ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยคุณอันเป็นผลมาจากการกระทำผิดหรือความประมาทโดยเจตนาของเรา
ความยินยอมของผู้ปกครองและผู้ปกครอง หากคุณอายุต่ำกว่า 21 ปีคุณต้องแจ้งว่าคุณได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ดูแลตามกฎหมายในการใช้บริการหรือลงทะเบียนบัญชีในบริการ
ภาษา ข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับการลงนามในภาษาอังกฤษและภาษาอินโดนีเซีย ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันหรือมีการตีความที่แตกต่างกันระหว่างข้อความภาษาอังกฤษกับข้อความภาษาอินโดนีเซียข้อความภาษาอินโดนีเซียที่เกี่ยวข้องนี้จะถือว่าเป็นการแก้ไขโดยอัตโนมัติเพื่อให้สอดคล้องกับและเพื่อให้ข้อความภาษาอินโดนีเซียที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับข้อความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง คู่สัญญาแต่ละฝ่ายยอมรับว่าได้อ่านข้อกำหนดเหล่านี้และเข้าใจเนื้อหาและยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้โดยเสรีและโดยไม่ต้องข่มขู่ ข้อความอย่างเป็นทางการของข้อกำหนดเหล่านี้ต้องเป็นภาษาอังกฤษ คู่ภาคีตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายฉบับที่ 24 ของปีพ. ศ. 2552 ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ( "กฎหมายฉบับที่ 24/2552" ) เกี่ยวกับธงภาษาสัญลักษณ์แห่งรัฐและเพลงชาติใช้กับข้อกำหนดเหล่านี้ (เป็นข้อตกลงที่อินโดนีเซีย) นิติบุคคลเป็นคำที่ใช้) ข้อกำหนดเหล่านี้มีการลงนามทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอินโดนีเซีย คู่สัญญายอมรับว่าในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับการก่อสร้างหรือตีความข้อตกลงเหล่านี้การอ้างอิงจะต้องทำเฉพาะกับฉบับที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาอินโดนีเซียหรือแปลเป็นภาษาอื่น ๆ คุณรับทราบว่าคุณเข้าใจภาษาและเนื้อหาของข้อกำหนดเหล่านี้อย่างสมบูรณ์และคุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้ข้อกำหนดตามกฎหมายฉบับที่ 24/2552 เพื่อทำให้ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลใช้บังคับ
เปลี่ยนเป็นข้อกำหนด ข้อกำหนดต่อไปนี้จะใช้บังคับกับลำดับความสำคัญเหนือข้อ 3 (เปลี่ยนเป็นข้อกำหนด) ข้างต้น
เราแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวตามขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้ ในกรณีที่เราแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงวันที่มีผลการเปลี่ยนแปลงผ่าน (i) ประกาศที่จะโพสต์ในหน้า Landing Page ของเว็บไซต์ของเราหรือหน้าจอเริ่มต้นของแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเราหรือ (ii) ข้อมูลการติดต่อ คุณให้ไว้กับเรา หากคุณไม่ได้แสดงเจตนาคัดค้านของคุณต่อข้อกำหนดที่แก้ไขไว้อย่างชัดเจนแม้ว่าเราจะแจ้งให้คุณทราบว่าการไม่ดำเนินการดังกล่าวภายในระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้าล่วงหน้าข้างต้นถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงคุณจะถือว่าได้ยอมรับข้อกำหนดใหม่แล้ว .


ที่มา http://www.vigovideo.net/hotsoon/in_app/terms_of_service/

ใช้งานแอ๊พ Vigo Video http://bit.ly/vigovideomakerคลิปติวมาใหม่


กราบขอบพระคุณ
ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ
จากทุกผลิตภัณฑ์ของกูเกิ้ล, Advertizer ทุกเจ้า
และคุณผู้ชมทุกท่านที่กรุณาแวะมาเยี่ยมชม