หาเงินออนไลน์ฟรี ง่ายๆ การสร้างรายได้ พิเศษ วิธี หาเงิน ออนไลน์ ได้ จริง รายได้เสริม และ ธุรกิจออนไลน์ ไม่ต้องลงทุน แอ๊บหาเงินฟรี แอ๊บอ่านข่าว รวมบทความ หาเงินออนไลน์ฟรี และการสร้างรายได้ด้วยมือถือ

ร่วมยินดีกับผู้บริหาร Page QQ โซเชี่ยลออนไลน์ ครบวงจร สัญชาติไทย

“เพจ QQ จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนไทยสามารถโปรโมทเผยแพร่ข่าวสาร และ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสร้างช่องทางเปิดตลาดสินค้าของไทยสู่โลกสากล รวมถึงการสร้างฐานการตลาดขนาดใหญ่ในโลกโซเชียลออนไลน์ไลน์ ให้กับ ผลิตภัณฑ์ชุมชนทั่วประเทศ”
ทุกวันนี้คนไทยสื่อสาร มีรับรู้ข่าวสาร ข้อความ ข้อมูล ผ่านทางสังคมออนไลน์ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน แต่แพลตฟอร์มของระบบโซเชี่ยลออนไลน์ในทุกวันนี้เป็นการคิดค้นโดยชาวต่างชาติ จะดีแค่ไหนหากเรามีโซเชี่ยลออนไลน์ที่คิดค้นโดยคนไทยเอง

Cr.
“วัชรพงศ์ ทัศน์สูงเนิน”. สืบค้น 28 สิงหาคม 2017. https://www.facebook.com/watch99?hc_ref=ARSQMibdDuzSxylXOKD-y6VY5aT9_Dzj2vEG5vqqiO5qGt9YxFIBMIzYDaZAgD87zCE.
“‘วัชรพงศ์ ทัศน์สูงเนิน’ ผู้บริหาร Page QQ โซเชี่ยลออนไลน์ ครบวงจร สัญชาติไทย | สยามบิสซิเนสนิวส์”. สืบค้น 28 สิงหาคม 2017. http://www.siambusinessnews.com/3319.
serv4biz.com. “PageQQ Sign Up”. PAGEQQ. สืบค้น 27 เมษายน 2017. https://www.pageqq.com/en/register.html?sponsor=THQ010629

หมายเหตุ : ลิงค์สมาชิกผู้แนะนำสำหรับการสมัครสมาชิก
https://www.pageqq.com/en/register.html?sponsor=THQ010629