หาเงินออนไลน์ฟรี ง่ายๆ การสร้างรายได้ พิเศษ วิธี หาเงิน ออนไลน์ ได้ จริง รายได้เสริม และ ธุรกิจออนไลน์ ไม่ต้องลงทุน แอ๊บหาเงินฟรี แอ๊บอ่านข่าว รวมบทความ หาเงินออนไลน์ฟรี และการสร้างรายได้ด้วยมือถือ

จุดยืนบนฐานของโลกที่เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วเพราะผมเชื่อว่า...
โลกเปลี่ยนเร็วนะ โลกเปลี่ยนไว
เราจะต้องเปลี่ยนแปลงดัวเอง
บริบทของการเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างไร?
คน สำคัญที่สุดต่อองค์กร
แต่ถ้าคน ไม่อยู่ในองค์กรอีกต่อไป...
อะไรจะเกิดขึ้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าองค์กร ก็จะเปลี่ยนไป
แต่ถ้าองค์กรอยู่ยากขึ้น คนก็ไม่อยู่ในองค์กร
คนทำงานแบบ Non permanent work place.
คือไม่จำเป็นต้องมีสังกัดองค์กรก็จะมีมากขึ้น
แล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหน???
จุดยืนบนฐานของโลกที่เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว จะอยู่ที่ไหนจุดยืนบนฐานของโลกที่เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว